WAARDECREATIE EN VERANDERBEREIDHEID

Henny Pauwels

Waardecreatie in een bedrijf vereist continue verbetering op alle relevante gebieden. Elke verbetering is een verandering ten opzichte van de beginsituatie. Nu gaat verandering niet van zelf! Met alle goede bedoelingen en dito interventies is zelfs het woord “verandermoeheid” een begrip geworden. Mensen in de organisatie zetten hun hakken in het zand en roepen dat de baas niet begrijpt dat veranderen niet mogelijk is.

Toch is er hoop! Nelson Mandela heeft ooit gezegd “It always seems impossible until it’s done”. Dat geldt ook voor continue verbetering.
De oplossing ligt bij de zogenaamde “soft skills”, voor vele mensen ongrijpbaar en amper beheersbaar. Het betreft met name de bedrijfscultuur en de manier waarop leidinggevenden daarmee omgaan.

In de laatste 30 jaar is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bedrijfscultuur en leiderschap. Met name Robert Quinn (cultuur en managementstijl) en John Kotter (verandermanagement) hebben de basis gelegd voor fundamenteel inzicht in deze materie. Als het gaat over veranderbereidheid van mensen in organisaties is pas in de laatste 10 jaar veel onderzocht en gepubliceerd, zeker ook in eigen land.

Bedrijfscultuur is ontstaan in een groep mensen met dezelfde normen en waarden, ervaringen en verwachtingen. Deze cultuur staat nooit op zichzelf. Er zijn meerder subculturen mogelijk (denk aan bijvoorbeeld machtscultuur, vergadercultuur, declaratiecultuur, regelcultuur …), die de opvattingen van mensen over gewenst gedrag versterken.

Onderzoek wijst uit dat de geldende bedrijfscultuur het meest effectief is als deze aansluit bij de managementstijl van de leidinggevenden. Dat is prima als je dat ook wil uitstralen naar je huidige (en toekomstige) medewerkers. Leidinggevenden hebben daarbij een voorbeeldrol en zijn verantwoordelijk voor de huidige maar ook voor de nieuwe, gewenste cultuur.
Zij zijn de belangrijke factor voor het beïnvloeden van de veranderbereidheid.

In het privé leven staan “zachte waarden” zoals warmte, vergevingsgezindheid, familie en traditie vaak centraal. Denk eens na of je deze waarden ook in 2020 wilt hanteren en daarmee leidinggevenden en medewerkers in je bedrijf kunt aanzetten tot grote daden!

De beste versie van je bedrijf is binnen handbereik!

Meld je daarom aan voor mijn presentatie op 2 maart 2020 (toegang is gratis) en wellicht wordt jij het levende bewijs voor de uitspraak van Nelson Mandela!

Henny Pauwels 

Is jouw bedrijf een pareltje?

Eric van de Sande

Parels hebben aantrekkingskracht. Dat geldt ook voor  je bedrijf. Een pareltje van een bedrijf heeft om meerdere redenen voordelen, is om veel redenen aantrekkelijk en is iets om als Ondernemer trots op te zijn.

Parels worden geassocieerd met succes. Succes is aantrekkelijk. Succes maakt het makkelijker om zaken voor elkaar krijgen.

Een pareltje van een bedrijf creëren is zinvol voor alle belanghebbenden. Een pareltje van een bedrijf biedt financiële voordelen,  reduceert risico’s, verbindt, geeft een goed gevoel, is aantrekkelijk, wordt gezien, neemt mogelijke angst of onzekerheid voor de toekomst weg, stimuleert, motiveert, geeft energie, biedt perspectief, creëert allerlei vormen van waarde en geeft een gevoel van trots.

Wat uw definitie van waarde ook is, het nastreven van een pareltje van een bedrijf is een mooi streven en een goed voornemen voor 2020.

Met onze geïntegreerde aanpak bieden wij ondernemers pareltjes van oplossingen voor het creëren van een pareltje van een bedrijf. Waardekatalysator hanteert een op het MKB toegespitste, unieke, bewezen en praktische aanpak door betrokken experts die affiniteit en ervaring hebben met het MKB en voor jou als DGA duidelijke en begrijpelijke taal spreken. Onze aanpak is uniek omdat we mensen en organisaties met elkaar verbinden.

Ben jij al voldoende trots op jouw pareltje van een bedrijf ?  Als dat zo is denken we graag met je mee hoe we jouw parel nog meer glans kunnen geven. Als dat niet zo is, zijn we zelfs in staat om van een zandkorrel een bedrijf te maken waar je trots op kan en mag zijn.

Tot een volgende bijdrage.

Eric van de Sande 

Processen en waardecreatie

Het begrip waarde is voor velen vaak een containerbegrip en bovendien zijn er diverse definities van. Wat versta jij onder waarde? Hoe creëer je dan waarde voor je klant en daarmee ook (economische) waarde voor jouw bedrijf? Je klant zorgt er immers voor dat er brood op de plank komt en dat de schoorsteen van het bedrijf en van je werknemers kan roken. De klant is jouw bestaansrecht.

In deze column wil ik graag iets meer vertellen over het belang van processen in de organisatie en de relatie daarvan met waardecreatie.

Als ik bij een bedrijf binnen ben en de vraag stel waarom bepaalde handelingen uitgevoerd worden, dan komen er vaak 2 antwoorden op tafel:

 1. Dat hebben we altijd zo gedaan en/of
 2. Dat is voor ons gemakkelijk.

Met de vragen die ik stel probeer ik te achterhalen of processen voor iedereen duidelijk zijn en of de acties/processen echt waarde toevoegen. (juist ook voor de eindklant). De praktijk leert dat er veel organisaties zijn die zelf feitelijk te weinig inzicht in de eigen processen hebben en hier inzicht in willen hebben.

Als je als organisatie namelijk je eigen processen niet of onvoldoende  in beeld hebt en begrijpt, hoe kun je dan optimaal waarde toevoegen voor jouw klant? Bedrijven willen graag waarde toevoegen voor de klant en denken vaak onterecht dat de service / kwaliteit van dienstverlening  naar een hoger level brengen en kostenverlaging niet niet samen kan gaan. Het mooie is dat deze 2 wensen juist prima samen kunnen vallen! Door kritisch naar de processen te kijken kun je kwaliteit van dienstverlening én kostenreductie prachtig samen laten gaan!

Het juist en beter inregelen van processen kan ervoor zorgen dat je wendbaarder dan de concurrentie kunt opereren en de klant nog beter van dienst kunt zijn. Hiermee kun je zeker een concurrentievoordeel bereiken en daarmee waarde creëren.

Sterker nog, met de juiste processen kun je goederen of diensten nog beter aanbieden, rekening houdend met de behoeften en wensen van de afnemer. “ Oeii…nu raken we een begrip in de richting van marketing”… Inderdaad,….  processen raken meer gebieden in de organisatie!

Maar WAAROM is het dan verder van belang de processen helder (en beschreven) te hebben?

Denk hierbij in het bijzonder aan:

 • Verbeteren / optimaliseren.
  Voor een verbetering door te voeren is het prettig om het huidige proces als ook het gewenste proces in kaart te brengen.
 • Inzicht (wie doet wat) (relatie tussen processen en afdelingen).
 • Communicatie en werkafspraken met andere afdelingen, collega’s en klanten.
 • Verantwoorden aan eigen organisatie of toezichthouders.
 • Administratieve organisatie (zorgen voor functiescheidingen en processen door te lichten op risico’s).

Dit klinkt mooi, maar hoe moet je de processen nu inregelen?

Helaas leert de praktijk dat er veel organisaties zijn die vervolgens ijverig aan de slag gaan en procesverslagen en procesbeschrijvingen aanleggen.
Het enthousiasme is uiteraard prima. De processen / werkinstructies kunnen echter nog zo perfect zijn uitgewerkt, zonder medewerking en acceptatie van de medewerkers wordt het doel niet gehaald. De aanpak van Waardekatalysator is hierin juist uniek omdat we mensen en organisaties (in dit geval mensen en processen) met elkaar verbinden en de doelen kunnen realiseren.

Daarnaast ontbreekt het in veel organisaties aan handvatten om de processen simpelweg in te regelen en te borgen. Veel organisaties stellen dan ook de vraag: “ waar moeten we beginnen…?”

Verbetermethoden:

Op het moment dat we over processen praten, worden er vaak diverse kreten gelanceerd. Het is echter zaak om te bezien wat de uitdaging is die dient te worden opgelost, binnen welk (soort)bedrijf en wat de wensen en uitgangspunten zijn.

Feitelijk is de invalshoek het meest bepalend voor de verbetermethode.  De verbetermethodes komen uit diverse richtingen. Denk aan de logistiek / productie, kwaliteitsmanagement of werden ontwikkeld door onderhoudsmanagers. Er zitten overeenkomsten en verschillen tussen de methodes.

Vaak wordt door bedrijven al snel de “ kreet” lean-management geroepen. Lean is inderdaad met stip de meest gebruikte methode om processen te verbeteren, maar is Lean nu DE methode?

Lean komt van oorsprong uit Japan (Toyota). In essentie gaat het om 2 zaken:
1. Waarde voor de klant genereren.
2. Voorkomen van verspilling.

Er is echter een aantal andere methoden om continue te (blijven) verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan Lean, Six sigma, TPM, RCM. Er zijn ook weer diverse combinaties uit bovengenoemde methodes mogelijk. Het gaat te ver om in dit blog hier op in te zoomen, maar laat de benamingen en methodes eens los en begin eerst eens met praktisch, simpel en logisch (met gezond boerenverstand) te kijken binnen de eigen organisatie.

Hoe gaat je organisatie om met bijvoorbeeld:

 • Productie
 • Wachttijden
 • Transport (onnodige transporttijden en onnodig transport)
 • Gebrekkige procesinrichting
 • Voorraden (nee verkopen kost geld, voorraad aanhouden kost ook geld)
 • Onnodige bewegingen en verplaatsingen
 • Defecten
 • Mensen

Er is niet 1 methode die per definitie werkt. Er zijn wel manieren en methodes om de processen bij te laten dragen aan waarde voor de klant en het bedrijf. Elk bedrijf is uniek en heeft een eigen “DNA”. Een proces inrichten, verbeteren en ermee werken gebeurt echt in de praktijk. Niet vanaf een sheet dat door iemand op kantoor is bedacht en alleen simpelweg geïmplementeerd hoeft te worden.  Nee “ met de voeten op de werkvloer!,  kijken en met de materie werken”. En het grootste kapitaal (de mensen) in het eigen bedrijf die weten vaak waar de eerste verbeterslagen te maken zijn. Zijn deze al geraadpleegd…?

Er moet uiteraard voor gewaakt worden dat de verbetermethoden geen doel an sich worden, maar een middel zijn om de doelen te bereiken. De ervaring leert dat andere ogen anders en buiten de gevestigde kaders kijken, waardoor de verbeteringen vaak sneller blijvend resultaat kunnen opleveren. Succes!

Welke strategie je ook volgt, automatisering is een belangrijk middel voor het creëren van waarde.

Automatisering heeft een enorme invloed op de primaire en ondersteunende processen van ondernemingen. Door middel van automatisering efficiënter maken van processen draagt bij aan verlaging van de kosten zonder aan effectiviteit in te boeten.

Robotisering en machine learning zijn ontwikkelingen die inmiddels ook voor het MKB bereikbaar zijn. Robots kunnen bijvoorbeeld niet alleen mensen vervangen, ze kunnen ook vele malen sneller data invoeren, verwerken en analyseren. Door middel van machine learning kan de robot of software ook alle handelingen onthouden voor een volgende keer en fouten voorkomen. Het grote voordeel van adopteren van dit soort ontwikkelingen is dat werknemers efficiënter kunnen werken en daardoor tijd over te houden voor taken die uiteindelijk meer toegevoegde waarde opleveren. Ook dat levert een bijdrage aan waardecreatie.

Automatisering is ideaal voor herhalende werkzaamheden, maar mist momenteel nog het creatief denken. Automatisering kent slechts twee standen: 0 of 1. Wordt aan één van de voorwaarden voldaan dan is alles ok, anders gaat er een alarmbel. Automatisering is (nog) niet in staat om buiten de getekende kaders te opereren. Daar blijven vooralsnog mensen bij nodig.

Automatisering heeft invloed op de manier waarop iedereen in de onderneming werkt. De rol van automatisering zal de komende jaren exponentieel toenemen door ontwikkelingen als bijvoorbeeld IBM Watson, Googles Deep Blue of de robots van Boston Dynamics. Iedere branche zal de invloed van automatisering voelen, hoewel de invloed voor iedere branche uiteraard weer anders zal zijn.

Om automatisering succesvol te laten bijdragen aan waardecreatie is het van belang dat ook de mensen binnen de organisatie deze automatiseringsontwikkelingen omarmen. Om die reden zijn gedrag, cultuur en managementstijl belangrijke componenten binnen de aanpak van Waardekatalysator. Veranderingen die nodig zijn voor waardecreatie zullen slechts effectief zijn als deze worden gedragen door management en medewerkers.

De kans dat daarmee de randvoorwaarden worden gecreëerd voor een bedrijf waarin automatisering optimaal bijdraagt aan waardecreatie wordt daarmee aanzienlijk vergroot.

Is jouw bedrijf klaar voor het creëren van waarde door middel van een sterkere rol van automatisering ? Ontdek het door contact met ons op te nemen en samen met ons een vrijblijvende verkenning te doen !

Hoe draagt automatisering bij aan jouw onderneming?

Efficiency verbeteren

Bedrijfsprocessen worden nauwkeuriger en kwalitatiever door automatisering. Teams kunnen gemakkelijker toegang krijgen tot dezelfde data wanneer ze aan taken moeten werken, waarmee de efficiency automatisch wordt verbeterd.

Productiever werken

Saaie, herhalende taken zijn ideaal om te automatiseren. Robots en software raken niet verveeld bij het constant uitvoeren van dezelfde handelingen. En de snelheid waarmee ze dat doen is constant hetzelfde (en waarschijnlijk ook altijd sneller dan een mens).

Nauwkeuriger werken

Automatisering draagt altijd bij aan nauwkeurig werken. Omdat software en robots niet vermoeid raken zullen ze ook geen tekens verkeerd lezen. De eerste input van data is dan net zo nauwkeurig als de laatste. Door deze verhoogde nauwkeurigheid zal de onderneming veel meer vertrouwen krijgen in de gegevens die ze hebben. Voor de mens betekent dit veel minder frustraties en verbeterde samenwerking tussen teams.

Flexibiliteit

Automatisering is maatwerk: je kiest de nieuwste mogelijkheden die het beste bij jouw processen passen. Belangrijk is dat de onderneming bekijkt welke taken en/of processen geautomatiseerd kunnen worden. Wanneer deze taken/processen zijn geïdentificeerd, zoek dan naar de meest eenvoudige, herhalende taken waar de meeste nauwkeurigheid nodig is zonder variabelen.

NEEM CONTACT OP

Stuur ons een bericht

TOP