Privacyverklaring

1. In het kort

Waardekatalysator B.V. (hierna Waardekatalysator of wij) waardeert en respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van personen die door de online vragenlijst(en) in te vullen tot een bedrijfskundige of gedragsanalyse komen. De gecertificeerde partners van Waardekatalysator, die gebruik maken van de Waardekatalysator-methodiek, verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Deze privacy verklaring richt zich op het gebruik van persoonsgegevens van website bezoekers. Waardekatalysator zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Hieronder vind je puntsgewijs verdere uitleg:

 1. In het kort
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens vragen en verwerken wij?
 4. Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?
 5. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verweringsgrond?
 6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
 7. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 8. Hoe beschermt Waardekatalysator jouw persoonsgegevens?
 9. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
 10. Wijzigingen aan deze privacy verklaring.
 11. Wat zijn jouw rechten?

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, e-mails, leeftijd, geslacht, functie en opleiding maar ook analyseresultaten. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de verschillende rapportages te personaliseren en statistische analyses uit te voeren. Statistische analyses voeren wij uit met geanonimiseerde gegevens en wij gebruiken deze uitsluitend voor de verbetering  van onze producten en diensten. Wij gebruiken deze gegevens nooit om telefonisch of schriftelijk contact met u op te nemen of om u op de hoogte te houden van nieuws of gebeurtenissen, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk verzoekt.

3. Welke persoonsgegeven vragen en verwerken wij?

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Correspondentie

Wanneer je contact met ons opneemt kan het zijn dat wij de correspondentie met jou (bijvoorbeeld via email) vastleggen.

4. Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van je persoonsgegevens?

Waardekatalysator verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en altijd op basis van een of meerdere “verwerkingsgronden” zoals opgenomen in de AVG;

1) Uitvoering van een overeenkomst

2) Onze wettelijke verplichtingen

3) Gerechtvaardigde belangen

4) Jouw expliciete toestemming

5. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verwerkingsgrond?

Doel

Toelichting

Verwerkingsgrond

Reactie op jouw vragen of verzoeken

Op het moment dat wij een verzoek om informatie of een vraag ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om hierop te kunnen antwoorden 

1. Uitvoering van overeenkomst

4. Expliciete toestemming

Voor marketing doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden op het moment dat je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven

4. Expliciete toestemming

Om de veiligheid en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om de beveiliging en de werking van onze website verder te verbeteren

3. Gerechtvaardigde belangen

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijnen zijn vastgesteld met inachtneming van toepasselijke regelgeving. Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

7. Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens op servers in Nederland. Hiertoe hebben wij IT service providers ingeschakeld die jouw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies, als verwerker. Ook maken wij gebruik van andere dienstverleners. Deze partijen verwerken uitsluitend persoonsgegevens op basis van verwerkersovereenkomsten en zullen persoonsgegevens niet delen zonder onze expliciete toestemming. Alle verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

8. Hoe beschermt Waardekatalysator mijn persoonsgegevens?

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat ter bescherming van uw persoonsgegevens. Onze servers draaien in een beveiligd privénetwerk van Amazon en worden onderhouden via een dagelijkse back-up. Dit netwerk voldoet aan de internationale ISO-27001-standaard voor informatiebeveiliging. Daarnaast zijn passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd in de organisatie om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

9. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Waardekatalysator is er zich van bewust dat de mens in de keten van (informatie)beveiliging een mogelijk risico vormt. Daarom investeren wij in bewuste, betrouwbare en goed opgeleide partners. Waardekatalysator gebruikt toegangscontroles om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

10. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Waardekatalysator is bevoegd om tussentijds deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.

11. Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder vermeld. Wanneer je je op deze rechten wilt beroepen kan dit door een email te sturen aan info@waardekatalysator.nl.

Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn op de uitoefening van deze rechten (bijvoorbeeld de rechten van derden) en het kan dus zo zijn dat je bepaalde rechten niet in alle situaties zult kunnen uitoefenen.

Je hebt recht op:

 • Inzage in jouw persoonsgegevens
 • Correctie van onjuistheden in jouw persoonsgegevens
 • Verwijdering van je persoonsgegevens
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

In aanvulling hierop, en onder bepaalde voorwaarden, bent je gerechtigd:

 • Om jouw toestemming voor verwerking die gebaseerd is op expliciete toestemming in de tabel hierboven) op elk moment in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang, tenzij onze redenen om gegevens te verwerken prevaleren boven het individuele privacy recht in kwestie;
 • indien van toepassing: bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketing (inclusief profiling).

Indien je een klacht hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens of onze reactie op jouw verzoek je rechten uit te oefenen, dan vragen wij je vriendelijk met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Nederland

T +31 70  88 88 500

Of via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Adres:

WAARDEKATALYSATOR BV
Gebouw Zwarte Zwaan
Saal van Zwanenbergweg 11

5026 RM Tilburg
T +31 85 06 06 920

E info@waardekatalysator.nl
I  www.waardekatalysator.nl

TERUGBELVERZOEK

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op

TOP